Wijzigingen voor alle belastingplichtigen

 

De maximale algemene heffingskorting wordt met  8 verlaagd waardoor deze in 2018  2.265 zal bedragen, het hoge bedrag van de ouderenkorting wordt met  115 verhoogd waardoor deze in 2018 1.418 zal bedragen en de alleenstaande ouderenkorting wordt met  19 verlaagd waardoor deze in 2018 423 zal bedragen.

Einde aan de inkeerregeling
Het kabinet wil de inkeerregeling volledig afschaffen per 1 januari 2018. Dit betekent dat belastingplichtigen die vermogen of inkomen verzwijgen, niet meer wegkomen zonder vergrijpboete, ook al geven ze het binnen twee jaar alsnog aan.

Er komt nog wel een overgangsregeling. Daarin zal worden geregeld dat de huidige inkeerregeling van toepassing blijft met betrekking tot aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan en met betrekking tot inlichtingen, gegevens of aanwijzingen die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt.

Multiplier giftenaftrek met een jaar verlengd
Het kabinet stelt voor om de geldigheidsduur van de regeling van de multiplier giftenaftrek met een jaar te verlengen, tot 1 januari 2019. Dit betekent een extra jaar voor een verhoogde giftenaftrek in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen.

Tijdelijke verhoging kansspelbelasting
Het huidige tarief van 29% voor de kansspelbelasting zal tijdelijk verhoogd worden met 1,1%-punt tot 30,1%. Naar verwachting zal het tarief vanaf 1 januari 2019 weer 29% bedragen.

terug naar vorige pagina