Voordelen accountant

  • De accountant is breed opgeleid. Hij heeft kennis op het gebied van belastingen, administratie, controle en bedrijfseconomische kwesties.
  • De accountant heeft een permanente educatieverplichting. Hij is altijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving. Zo speelt u altijd in op de actualiteit.
  • De accountant moet zich houden aan beroeps- en gedragsregels. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw accountant te allen tijde integer, objectief, deskundig en discreet is.

https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-ondernemers/waarom-een-mkb-accountant/ 

Terug naar vorige pagina