Belastingplan 2018

Welke voorstellen bevat het pakket Belastingplan 2018? De Prinsjesdagspecial 2017, opgesteld in opdracht van de NBA, biedt een handzaam overzicht van de aangekondigde maatregelen.

De tekst van het Belastingplan 2018 vangt dit jaar aan met de mededeling dat het pakket aan maatregelen het beste beschreven kan worden als het “beleidsarme pakket Belastingplan 2018”. Deze aanduiding zegt voldoende. Het gaat dan ook voornamelijk om maatregelen waarvan het onontkoombaar is dat ze per 1 januari 2018 ingaan.

Aangezien de economie aantrekt, komt het demissionaire kabinet er niet onderuit om de koopkracht van de Nederlandse huishoudens enigszins te verbeteren. Ook de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking krijgt de nodige aandacht.

Bron: NBA (accountant.nl) 21 september 2017