Aanpak

Van Luxemborg & De Kok acht het haar taak om op het gebied van financiële en fiscale wet- en regelgeving haar cliënten inzicht te verschaffen, te adviseren en bij te staan. Wij hechten veel belang aan de menselijke factor. Dienstverlening draait immers om persoonlijk contact, goede relaties en wederzijds vertrouwen.

De visie en uitstraling van ons kantoor zijn gebaseerd op degelijkheid, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Korte lijnen en open communicatie vormen de belangrijkste basis voor een goed contact met onze cliënten. Uw belangen worden bij ons behartigd door een vaste contactpersoon die bekend is met de cliënt.

Graag willen wij u in een persoonlijk gesprek nader kennis laten maken met ons kantoor en onze werkwijze, maar vooral met onze visie en de mensen die daarvoor staan.

AFM

Onze cliënten bevinden zich voornamelijk in het midden- en kleinbedrijf, waarvan ook enkele cliënten zich tot de “middelgrote ondernemingen” mogen rekenen. Binnen ons kantoor werken we met een kwaliteitsbewakingssysteem dat periodiek extern wordt getoetst.

Uiteraard heeft Van Luxemborg & De Kok beschikking over een vergunning inzake de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA), welke noodzakelijk is voor het verrichten van wettelijke controles. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft onze organisatie gescreend op interne processen, regelgeving en het kwaliteitsbeheerssysteem. Het verkrijgen van deze vergunning toont dat we voldoen aan de regelgeving en andere formele eisen en is voor ons een bevestiging dat we een hoog kwaliteitsniveau aan onze bestaande maar zeker ook aan nieuwe relaties kunnen garanderen en continueren.