ZZP’er of verkapt dienstverband?

dinsdag 15/04/2014

De Belastingdienst loopt jaarlijks veel geld mis door schijnzelfstandigheid en wil dat nu hard aan gaan pakken. Veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) profiteren namelijk van fiscale voordelen, maar hebben eigenlijk een verkapt dienstverband. Daar wil de Belastingdienst nu iets aan gaan doen.

Schijnzelfstandigheid komt vooral voor in bepaalde sectoren. De Belastingdienst gaat daarom extra kritisch kijken naar zelfstandigen in de zorg, i.c.t., onderwijs, transport en bouw.

Een VAR (verklaring arbeidsrelatie) kan duidelijkheid geven over de arbeidsrelatie met de opdrachtgever. De situatie wordt vooraf beoordeeld door de Belastingdienst en op basis van die informatie wordt een VAR afgegeven. Krijgt een ZZP’er een VAR winst uit onderneming dan beschouwt de fiscus de ZZP’er als ondernemer en kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB winstvrijstelling. Achteraf kan echter blijken dat de VAR winst uit onderneming niet terecht is afgegeven. De Belastingdienst gaat strenger controleren en trekt indien nodig van ZZP’ers de VAR-verklaring in.

In de zorg wordt momenteel veel gewerkt via bemiddelingsbureaus die zorgen voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het regelen van betalingen en het inplannen van ZZP’ers.  Deze bureaus treden op deze manier op als werkgever en zijn een voorbeeld van schijnzelfstandigheid. Het is straks in de zorg niet meer mogelijk om onder de vlag van deze bureaus als ZZP’er te werken. Op deze manier wil de Belastingdienst schijnzelfstandigheid voorkomen!