Zakelijk etentje wordt goedkoper voor eenmanszaak

dinsdag 25/04/2017

Vaak wordt een zakelijke deal afgesloten bij een goed diner en een lekker glas wijn. De kosten hiervan zijn aftrekbaar van de winst, dit jaar in sommige gevallen iets meer.

 

Aftrek beperkt

De kosten van een zakelijk etentje zijn slechts beperkt aftrekbaar. De overheid  wil op deze wijze  rekening houden met het privé voordeel van degene die deze kosten maakt. Men bespaart zich immers de kosten van een maaltijd.

     

Gemengde kosten

Kosten die slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn, worden fiscaal aangemerkt als gemengde kosten. Naast de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen zijn dit ook representatiekosten, ( bijvoorbeeld recepties en zakelijke feestjes) en de kosten van congressen en dergelijke.

 

De Besloten Vennootschap is duurder uit

De aftrek is afhankelijk van de vraag hoe de winst belast is. De winst in de eenmanszaak en vof is belast met inkomstenbelasting  terwijl over de winst in de Besloten Vennootschap  vennootschapsbelasting is verschuldigd . Voor de inkomstenbelasting is bepaald dat de aftrek van bovengenoemde kosten beperkt is tot 80%. Voor de vennootschapsbelasting is de beperking groter en bedraagt de aftrek slechts 73,5%.

 

Voorbeeld

Een zakelijk gezelschap gaat  dineren. De rekening bedraagt 1.000. Voor de eenmanszaak en de vof is hiervan 80% ofwel 800 aftrekbaar. Voor een bv is 73,5% aftrekbaar ofwel 735.

 

Verschil ten aanzien van vorig jaar!

Tot dit jaar was voor de eenmanszaak en de vof ook slechts 73,5% aftrekbaar. Door deze maatregel (ingaande 1 januari 2017)  is voor hen het etentje dus 'goedkoper' geworden. Overigens kunnen bedrijven die veel gemengde kosten maken, er ook voor kiezen om  een vast bedrag niet ten laste van de winst te brengen.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.