WW-sectorpremie omlaag in 2016

vrijdag 28/08/2015

Door het economisch herstel kunnen veel werkgevers in 2016 een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien. Als gevolg van het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen dit jaar naar verwachting af tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkering van 6,9 miljard euro in 2014 naar 6,2 miljard euro in 2016.

Economie in de lift

De ramingen vallen gunstiger uit dan de laatste voorspellingen uit januari, omdat het economisch herstel verder doorzet. Zo vallen de WW-uitkeringslasten ruim een kwart miljard lager uit. Het herstel is het duidelijkst zichtbaar in de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening, metaal, uitzendbedrijven en detailhandel. In andere sectoren, zoals de zorg en de financiële dienstverlening gaan echter juist banen verloren en stijgen de WW-lasten. Per saldo zal de WW-sectorpremie die werkgevers betalen volgend jaar dalen. De lastendekkende sectorpremie bedraagt volgend jaar 1,77 procent. Dat is 0,39 procent lager dan de gemiddelde sectorpremie van dit jaar.

WGA en Ziektewet blijven stabiel

Ook de premies voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet blijven volgend jaar vrijwel stabiel. De lastendekkende premies voor deze wetten bedragen volgend jaar 0,49 procent voor de WGA voor vaste contracten (nu 0,48 procent), 0,25 procent voor de WGA voor flexibele werknemers (nu 0,24 procent) en 0,37 procent voor de Ziektewet (nu 0,35 procent).

Zowel voor de WGA als voor de Ziektewet kunnen werkgevers kiezen tussen verzekerd zijn bij UWV en eigenrisicodrager worden. Het marktaandeel van UWV bedraagt volgend jaar naar verwachting 56 procent bij de WGA en 64 procent bij de Ziektewet.