WOZ-waarden openbaar

donderdag 13/10/2016

Voor de aangifte inkomstenbelasting dient de WOZ-waarde opgegeven te worden, welke niet altijd bij iedereen voorhanden is. Deze gegevens kunnen vanaf nu digitaal worden opgevraagd.

Tevens kunnen de waarden van omliggende woningen opgevraagd worden en gebruikt worden indien er bezwaar gemaakt wordt tegen de WOZ-waarde van de eigen woning.

De waardering van woningen, de zogenaamde WOZ-waarde, is voor iedereen openbaar gemaakt. Op de website www.wozwaardeloket.nl kun je bijvoorbeeld de WOZ-waarde van de huizen in je straat bekijken. De eerste ruim honderd gemeenten zijn al aangesloten. Voorheen kon je alleen een taxatieverslag opvragen bij je gemeente waarin de WOZ-waarde staat van de huizen waarmee jouw huis is vergeleken om de waarde te bepalen. Je kon dus niet zelf de waarde van een woning opvragen. Bij de gemeenten die zijn aangesloten op het WOZ-waardeloket kan dat nu wel.

Vanaf 1 oktober is het WOZ-waarde loket geactiveerd, deze website is als veelvuldig bezocht. Echter nog niet alle gemeenten hebben hun gegevens openbaar gemaakt.

Het WOZ-waardeloket en de Landelijke Voorziening WOZ zijn ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Financiën, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Kadaster, de Unie van Waterschappen en de Waarderingskamer. De verwachting is dat binnen enkele maanden alle 390 gemeenten aangesloten worden en iedere inwoner van Nederland gebruik kan maken van de website.

De waardes van bedrijsruimtes blijft vooralsnog vertrouwelijk en zal niet openbaar gemaakt worden

Bronvermelding Rijksoverheid.nl