Wordt geen slachtoffer van BTW carrousel

vrijdag 21/10/2016

U kunt als ondernemer ongemerkt en ongewild bij BTW-fraude betrokken raken en daarvan financiële schade ondervinden. Zo kan u onder andere de geclaimde BTW-voorbelasting worden teruggevorderd. Dit verschijnsel is bekend als “BTW-fraudecarrousel”.

Fraude met omzetbelasting

Bij BTW-carrouselfraude zijn altijd meer bedrijven betrokken (minstens 3) waarbij minimaal 1 bedrijf de ontvangen BTW niet afdraagt. BTW-carrouselfraude kent vele vormen. Wat altijd hetzelfde is, is dat ergens in de handelsketen tenminste 1 ondernemer goederen of diensten mét btw verkoopt, maar deze btw niet aan de Belastingdienst afdraagt. De ondernemer houdt de ontvangen BTW zelf en benadeelt zo de schatkist.

Bij BTW-carrouselfraude zit de handelsketen vaak ingewikkeld in elkaar, vaak gaat de fraude over verschillende EU-landen heen. Doordat de fraude zo ingewikkeld is opgezet, worden de Belastingdienst en goedwillende ondernemers misleid.

Voorbeeld van BTW-carrouselfraude

 

Carrouselfraude met BTW

In dit voorbeeld is ondernemer B de fraudeur; hij draagt de ontvangen BTW niet af aan de Belastingdienst.


Ook A en C kunnen bij de carrouselfraude betrokken zijn, maar dat hoeft niet.


Als de Belastingdienst de fraude ontdekt, is de frauderende ondernemer meestal al verdwenen.


Dit heet een 'plof-bv'. Een plof-bv fraudeert vaak enkele maanden, om daarna met de achtergehouden btw te verdwijnen.

 

Gevolgen van BTW-carrouselfraude voor een ondernemer

Weigering btw-aftrek

Als u goederen of diensten afneemt met BTW, dan kunt u volgens de normale belastingregels de door u betaalde BTW aftrekken als voorbelasting. Dit recht op BTW-aftrek kan door de Belastingdienst worden geweigerd als u wist of had moeten weten dat u door uw aankoop deelnam aan BTW-carrouselfraude. Voor een aantal artikelen geldt zelfs een verhoogde aansprakelijkheid.

Btw-carrouselfraudegevoelige artikelen

Bij BTW-carrouselfraude gaat het meestal om grote in- en verkoopvolumes; de producten zijn meestal makkelijk te verhandelen en hebben een hoge waarde. Voorbeelden hiervan zijn:

  • (edel)metalen zoals platina, koper kathoden en nikkel
  • auto's
  • mobiele telefoons
  • chips (cpu‘s, mpu's en mcu's)
  • spelcomputers
  • laptops en tablets
  • diverse elektronica, zoals harddisks, USB-sticks, action cams en smartwatches

Verkoopt u dit soort artikelen en is het factuurbedrag 10.000 euro of meer (exclusief btw) per goederensoort? Dan moet u de BTW naar uw klant verleggen waar men zaken mee doet.

De andere ondernemer betaalt dan BTW aan de Belastingdienst. Hiervoor vind u meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Belastingfraude melden

Wilt u fraude melden, vermoedt u dat u betrokken bent bij btw-fraude of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het gratis nummer van de BelastingTelefoon (0800-0543). De Belastingdienst kan ook voor u nakijken of uw (potentiële) handelspartner bij ons bekend is als ondernemer voor de btw. Heeft u of uw adviseur een convenant met de Belastingdienst, dan kunt u of uw adviseur ook contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Bron: Belastingdienst

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.