Witte en groene tijdvaktabellen 2015 online

donderdag 22/01/2015

De witte en groene tabellen voor 2015 zijn onlangs door de Belastingdienst gepubliceerd. Deze tabellen zijn nodig om een beloning apart uit te rekenen. In 2015 hebben de tabellen voor bijzondere beloningen een nieuwe kolom te weten: het verrekeningspercentage loonheffingskorting.

In het algemeen hoeft u de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u op het loon van werknemers moet inhouden, niet handmatig uit te rekenen. Voor veruit de meeste ondernemingen zijn de loonbelastingtabellen, die de Belastingdienst hiervoor heeft gemaakt, reeds verwerkt in het salarispakket.
Het bedrag van loonbelasting/premie volksverzekeringen dat u voor een werknemer moet inhouden hangt af van het loontijdvak, het al dan niet moeten toepassen van de loonheffingskorting en werkbonus, en of er sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid (witte tabellen) of vroegere arbeid (groene tabellen). Voor bijzondere beloningen zijn er aparte tabellen evenals voor bijzondere groepen werknemers, zoals werknemers met vakantiebonnen, aannemers van werk of artiesten en beroepssporters.

Tabellen bijzondere beloningen aangepast

Voor 2015 zijn de tabellen voor bijzondere beloningen aangepast. Hierin is namelijk de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting verwerkt door de toevoeging van de kolom ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’. Als u de loonheffingskorting voor de werknemer toepast, moet u dit percentage bij het standaardtarief optellen en in zijn geheel inhouden op de bijzondere beloning die aan de werknemer betaald wordt.

In 2014 was deze afbouw al verwerkt in de tijdvaktabellen, met ingang van 2015 dus ook in de tabellen voor bijzondere beloningen.
U vindt alle tabellen voor 2015 onder

Brochures en publicaties op de site van de Belastingdienst. U vult bij doelgroep ‘Werkgever’ in, bij onderwerp kiest u ‘Aangifte doen’ of ‘Personeel en loon’ en bij belastingjaar ‘2015’.

Verrekende arbeidskorting apart vermelden

Bij het bepalen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt rekening gehouden met de afbouw algemene heffingskorting, arbeidskorting en werkbonus. Deze bedragen staan tegenwoordig in separate kolommen in de witte tabellen vermeld. In de loonadministratie moet u deze verrekende kortingen apart vastleggen, want u moet dit in de aangifte loonheffingen en op de jaaropgaaf van de werknemer vermelden. De werknemer heeft deze gegevens vervolgens weer nodig voor zijn aangifte inkomstenbelasting.