Wijzigingen in de Wet werk en zekerheid

donderdag 26/05/2016

Het kabinet heeft met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid. Vooral de transitievergoeding die moet worden betaald aan werknemers die al twee jaar ziek zijn, blijkt een zware dobber voor werkgevers.

Er worden vier maatregelen aangekondigd:

  1. De loonsanctie die een werkgever opgelegd kan krijgen indien UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht, zal niet meer onmiddellijk worden opgelegd bij het te laat of te vroeg inzetten van het tweede spoor traject;
  2. Werkgevers krijgen, onder voorwaarden, ook een mogelijkheid een vervroegde IVA-keuring aan te vragen voor hun zieke werknemers. Voorheen was de mogelijkheid om een IVA-uitkering aan te vragen alleen voorbehouden aan werknemers. Dit kan een voordeel opleveren voor werkgevers, indien zij eigen risicodrager zijn voor de ZW- en WGA-premie. Ook hebben de werkgever en de werknemer dan geen re-integratieverplichtingen meer;
  3. De minister zal met de verzekeraars in gesprek gaan om zoveel mogelijk een stabiele premie voor hun verzuimverzekeringen te creëren. Dit betekent dat de premie wordt gebaseerd op de te verwachten risico's. Gebleken was dat de premiedruk voor werkgever te hoog werd ervaren, omdat veel verzekeraars de hoogte van hun premie baseerden op de kosten uit het verleden;
  4. Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

De wijzigingen geven de werkgever en de werknemer meer vrijheid in het re-integratietraject. Daarnaast zullen de aangekondigde regelingen kunnen leiden tot een bescheiden financiële lastenverlichting voor de werkgever.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor.