Wijzigingen gebruikelijk loon DGA

donderdag 22/11/2018

De belastingdienst heeft op 30 oktober 2018 in haar handboekloonheffingen wijzigingen aangebracht met betrekking tot de gebruikelijk-loonregeling in deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies lijden.

Deeltijdsituatie

Je mag niet meer automatisch een deeltijdfactor loslaten op het minimum DGA-salaris van 45.000. Ook in deeltijdsituaties moet de DGA aannemelijk maken dat een evenredig deel van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer lager is dan 45.000.

Startende onderneming

Startende ondernemingen mogen van een lager loon uitgaan als het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet betaald kan worden. Dit kan maximaal drie jaar. De ondergrens is het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat DGA werkt.

Onderneming in continuïteitsproblemen

Als een onderneming dusdanig verlies lijdt dat de continuïteit in gevaar is, mag het loon lager worden vastgesteld dan het gebruikelijk loon.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.