Wijzigingen AOW’ers en dienstbetrekking

donderdag 20/11/2014

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het per 1 juli 2015 mogelijk om zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter werknemers bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd te ontslaan, ook al is dat niet reeds op voorhand in de arbeidsovereenkomst of CAO vastgelegd.

Het in dienst nemen van AOW’ers wordt door diverse arbeidsrechtelijke aanpassingen daarentegen juist aantrekkelijker voor werkgevers. Vanaf 1 april 2014 komen reeds bij reorganisaties AOW’ers als eerste in aanmerking voor ontslag. Daarnaast wordt er inmiddels ook een pakket maatregelen door het kabinet voorgesteld dat nog verder gaat. Daarin wordt geopperd om met ingang van 2016 voor AOW’ers de verplichte loondoorbetaling bij ziekte te verkorten van 2 jaar naar 6 weken. Hiermee wordt ook het ontslagverbod bij ziekte beperkt alsmede de reïntegratieverplichtingen van de werkgever. Daarnaast wordt er voor deze groep gesproken over versoepeling van de ketenbepalingen en beperking van de opzegtermijn tot 1 maand voor alle dienstverbanden.

Risico’s verbonden aan het in dienst nemen van AOW’ers worden zo beperkt. Aangegeven wordt dat deze groep werknemers reeds een basisinkomen uit hun uitkering, wel of niet aangevuld met een pensioen, ontvangt en dus niet volledig afhankelijk is van het arbeidsloon.

Hier tegenover staat wel dat ook voor AOW’ers het recht op minimumloon zal gaan gelden zodat ook voor hen meer zekerheid bestaat voor een behoorlijke vergoeding en er jegens andere werknemers, aan de onderkant van de arbeidsmarkt, geen oneerlijke concurrentie ontstaat.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.