Wijziging subsidie energiebesparing eigen huis

donderdag 29/03/2018

Op 4 april wijzigt de subsidie energiebesparing eigen huis. Het subsidiebudget voor energiebesparende maatregelen gaat omhoog. De wijzigingen gelden met name voor Verenigingen van Eigenaren.

De subsidie energiebesparing eigen huis wijzigt op 4 april. De subsidiebedragen, uitvoertermijnen veranderen en er zijn nieuwe aanvullende maatregelen.

Vereniging van Eigenaren

Voor het nemen van energiebesparende maatregelen gaat het subsidiebudget omhoog tot 12 miljoen. Beschikbaar gesteld bedrag voor een energiedisplay of slimme thermostaat is 100.

Wanneer de vereniging geen energiebesparende maatregelen gaat voeren is een subsidie beschikbaar gesteld voor een energieadvies. Op het moment dat de vereniging besluit het energieadvies uit te voeren, dienen minimaal 2 energiebesparende maatregelen genomen te worden. De uitvoerperiode hiervoor wordt verlengd van 12 maanden naar 5 jaar.

Tevens wordt de uitvoerperiode voor het zeer energiezuinig pakket verlengd van 12 naar 24 maanden.

Eigenaar-bewoners

Vooral gelden de wijzigingen voor Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). De regeling is gesloten voor eigenaar bewoners, maar wordt de uitvoerperiode voor het zeer energiezuinig pakket verlengd van 4 naar 8 maanden.

Overgangsperiode

De aanvraagformulieren en de uitvoerderformulieren veranderen door toedoen van de wijzigingen. Per 4 april zijn alleen de nieuwe formulieren geldig. De eerder ingevulde formulieren die nog niet zijn afgerond, vervallen automatisch. Een nieuw formulier dient ingevuld te worden.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.