Wij gaan samenwonen!

woensdag 09/05/2018

Als de liefde in de lucht hangt staan veel mensen niet stil bij het feit dat de wet voor samenwoners niets heeft geregeld. Goed om te weten wat je toch moet regelen en de belangrijkste verschillen zijn met trouwen en geregistreerd partnerschap.

Belangrijkste verschillen tussen samenwonen en trouwen en geregistreerd partnerschap:

• Bij samenwonen is de relatie niet officieel vastgelegd, dus er zijn geen rechten en plichten;
• Bij samenwonen moet je het fiscaal partnerschap en het krijgen van partnerpensioen zelf regelen;
• Bij samenwonen heeft alleen de biologische moeder automatisch het gezag bij het krijgen van kinderen;
• Bij samenwonen is er geen gemeenschap van goederen en is er niets geregeld als je uit elkaar gaat;
• Bij samenwonen is de ander partner geen erfgenaam, dus gaan de bezittingen na overlijden naar de familie van de overleden partner.

Wat te regelen:

• Een samenlevingsovereenkomst laten maken bij een notaris. Hierin kun je allerlei afspraken vastleggen zoals welke spullen of schulden gezamenlijk zijn of persoonlijk, over de financiën en wat er moet gebeuren met het huis of pensioen als jullie uit elkaar gaan. Bovendien kan vastgelegd worden wie wat betaald voor de eigen woning. Bovendien voldoet een samenlevingscontract aan de eisen van de belastingdienst en de pensioenfondsen voor het fiscaal partnerschap en partnerpensioen.

• Een akte van levering als een van beide partners een eigen woning heeft en de andere partner de helft van het huis wil kopen zodat het huis van beiden is. 

• Erkennen van het kind. De biologische moeder heeft automatisch het gezag. Door als vader het kind te erkennen kan hij samen met de moeder het gezag over de kinderen aanvragen bij de rechtbank.

 Een testament maken daar de partner niet automatisch jouw erfgenaam is, ook niet als jullie een samenlevingscontract hebben. Sta er goed bij stil dat er zonder testament bezittingen zoals de eigen woning kunnen overgaan naar de familie van de overleden partner.

• Verblijvingsbeding. Zorg dat deze bepaling in het samenlevingscontract is opgenomen. Het houdt in dat na overlijden alle goederen die op jullie beider naam staan bij de langstlevende partner mogen blijven. De wettelijke erfgenamen kunnen dan de overblijvende partner niet dwingen het huis te verlaten. Minpunt aan het verblijvingsbeding kan zijn dat het fiscaal niet interessant is en dat kinderen hun wettelijke erfdeel kunnen opeisen. Dit kan opgelost worden door in het testament een vruchtgebruik bepaling op te laten nemen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.