Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

donderdag 30/04/2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2015.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2015:

  • 1.507,80 euro per maand;
  • 347,95 euro per week;
  • 69,59 euro per dag.

Tabel

 

Bron Rijksoverheid 24-04-2015