Wetsvoorstel vereenvoudiging teruggaaf BTW oninbare vorderingen

donderdag 28/07/2016

Per 1 januari 2017 ligt er een wetsvoorstel om de teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen te vereenvoudigen. De belangrijkste voorgenomen wijziging betreft het eerder terug kunnen vragen van de omzetbelasting op de vergoeding als deze binnen één jaar na opeisbaarheid geheel of gedeeltelijk nog niet is ontvangen.

Tevens kan de teruggaaf via de reguliere aangifte geregeld worden op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht en hoeft er geen apart verzoek meer voor ingediend te worden. Nu is het nog zo dat aannemelijk gemaakt moet worden dat de vordering (deels) oninbaar is wat regelmatig reden is tot discussie met de belastingdienst.

Deze wijziging geldt (uiteraard) ook voor BTW welke reeds in aftrek is gebracht. Als de vordering niet meer wordt betaald, zal de BTW na één jaar gecorrigeerd moeten worden. Dit wetsvoorstel ziet ook op de teruggaaf van energiebelasting, leidingwaterbelasting en afvalstoffenbelasting.