Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

vrijdag 30/12/2016

Het kabinet wil dat het recht op kraamverlof voor werknemers wordt uitgebreid om de band tussen de partner en het kind van het begin af aan te versterken. Met dit wetsvoorstel wordt daaraan uitvoering gegeven.

Het huidige recht op twee dagen betaald kraamverlof voor de partners wordt uitgebreid met een tweede soort verlof: een onbetaald verlof van drie dagen. Tijdens deze drie dagen ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV op basis van de dagloonsystematiek. Met deze wetswijziging komt het kraamverlof voor partners op vijf dagen uit.

Op 25 november heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Wijziging Wet arbeid en zorg naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het is de bedoeling dat de wet op zijn vroegst op 1 januari 2017 in werking treedt om o.a. het UWV de tijd te geven de nodige administratieve processen aan te passen.