Wet waardeoverdracht klein pensioen gaat in op 1 januari 2019

donderdag 09/08/2018

Per 1 januari 2019 treedt de nieuwe wet waardeoverdracht klein pensioen in werking. In deze wet is bepaald dat pensioenuitvoerders kleine pensioenaanspraken bij uitdiensttreding van een werknemer mogen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. In 2018 geld een pensioenaanspraak als klein als het bedrag niet boven 474,11 uit komt.

Pensioenuitvoerders moeten de werknemer van wie de deelname bij het pensioenfonds eindigt een stopbrief sturen. In deze stopbrief leest de werknemer wat de hoogte van het opgebouwde pensioen is. Daarnaast wordt er in de stopbrief waar nodig informatie verstrekt over een eventuele waardeoverdracht van de pensioenafspraak of zelfs het vervallen van de pensioenafspraak.
Het vervallen van een pensioenaanspraak is mogelijk als er sprake is van een micro pensioen. Bij een micro pensioen bedraagt aanspraak minder is dan 2 bruto per jaar of 0,17 per maand.
Een micro pensioen is door de werknemer nog veilig te stellen via individuele waardeoverdracht zolang de pensioenuitvoerder deze nog niet heeft laten vervallen.

De pensioenuitvoerder van het kleine pensioen dient eenmaal per jaar te controleren of er waardeoverdracht kan plaatsvinden naar een andere pensioenuitvoerder. 
Mocht er na minimaal 5 jaar en minimaal 5 controles geen sprake zijn van een nieuwe pensioenuitvoerder dan kan de pensioenuitvoerder overgaan op afkoop van het pensioen.
Hierbij wordt de aanspraak eenmalig uitbetaald aan de werknemer nog voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel benieuwd zijn wat de wet waardeoverdracht voor jou betekend dan kun je jouw pensioenoverzicht inzien op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.