Wet aanpak schijnconstructies is definitief

donderdag 02/07/2015

De Eerste Kamer heeft de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers moet tegengaan, op 2 juni 2015 aangenomen.

Eerder stemde al de voltallige Tweede Kamer in met dit wetsvoorstel.

Het grootste deel van de WAS treedt per 1 juli 2015 in werking.

Dit betekent dat de Belastingdienst uw onderneming aansprakelijk kan stellen voor het uitbetalen van het loon van uitzendkrachten en (onder)aannemers. De gedupeerde werknemer moet wel eerst proberen om het achterstallige loon bij zijn eigen werkgever te halen, lukt dit niet, dan draait u er voor op.

Verder regelt de WAS dat  de inspectie SZW de bevoegdheid krijgt om boetes uit te delen aan werkgevers die zich niet aan de eisen van de WAS houden. Daarnaast mag de inspectie de inspectiegegevens openbaar maken van ondernemingen die zich niet aan de regels houden.

Bepaalde sectoren zijn momenteel een keurmerk aan het ontwikkelen voor opdrachtgevers en onderaannemers die aan alle verplichtingen voldoen.

Er komt een  overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenwerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met tijdelijke krachten aan de gang gaan. 

De maatregelen uit de WAS die betrekking hebben op de uitbetaling en administratie van het loon, worden pas op 1 januari 2016 van kracht. Hierbij gaat het specifiek om: -Girale betaling van het minimumloon. -Verbod op het verrekenen van vergoedingen of andere kosten met het minimumloon. -Het specificeren van de onkostenvergoedingen op de salarisstrook.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.