Wet aanpak schijnconstructies aangenomen

vrijdag 03/04/2015

De Wet aanpak schijnconstructies is onlangs door de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Wel moet de Eerste Kamer zich eerst nog over de wet buigen. Deze Wet dient er toe de rechten van werknemers beter te beschermen en oneerlijke concurrentie tussen werkgevers tegen te gaan. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een aantal strenge maatregelen nemen in zijn strijd tegen frauderende ondernemingen. De minister was al langer bezig met het tegengaan van oneerlijkheid op de arbeidsmarkt en met de Wet aanpak schijnconstructies heeft hij hiervoor een nieuw middel tot zijn beschikking.

In de Wet aanpak schijnconstructies staan een aantal maatregelen:

  • De werkgever moet het minimumloon voortaan giraal uitbetalen.
  • De werkgever wordt vanaf 1 juli 2015 verplicht om dit minimumloon volledig uit te betalen.
  • Een onkostenvergoeding als deel van het minimumloon rekenen of bepaalde bedragen inhouden op dit loon is dan niet langer toegestaan. De vergoedingen moeten apart op de loonstrook worden vermeld.
  • Er komt een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid. Zowel de werkgever als de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor een juiste betaling van het CAO loon.
  • De Inspectie SZW gaat de inspectiegegevens bekendmaken van ondernemingen die zich niet aan de regels houden.

Minister Asscher pleit overigens niet alleen voor gelijke concurrentie in Nederland, maar ook binnen de grenzen van de Europese Unie (EU).

  • De Minister vindt dat een buitenlandse werknemer recht heeft op hetzelfde loon als een binnenlandse werknemer die hetzelfde werk uitvoert.
  • Hij wil werkgevers verder verplichten hun gedetacheerde werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als vaste werknemers.
  • Brussel moet zogenoemde ‘postbusondernemingen’ uitbannen die deze constructie gebruiken om lagere lonen te kunnen betalen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.