WBSO en RDA in 2015

donderdag 20/11/2014

Via de fiscale regeling WBSO en RDA stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in onderzoek. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan meer innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.NL) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Bedrijven kunnen tot en met 30 november 2014 WBSO/RDA aanvragen indienen voor R&D-werkzaamheden die starten in januari 2015. Hou er rekening mee dat er minstens 1 volledige kalendermaand moet liggen tussen uw aanvraag en de start van de R&D-werkzaamheden. Een aanvraag die in december 2014 binnenkomt kan alleen gelden voor R&D-werkzaamheden die starten vanaf 1 februari 2015.

Zelfstandigen kunnen tot en met 31 december 2014 een WBSO/RDA-aanvraag indienen voor R&D-werkzaamheden die starten op 1 januari 2015. De hierboven vermelde voorwaarde voor bedrijven, dat er minstens 1 volledige kalendermaand moet liggen tussen aanvraag en de start van de R&D-werkzaamheden, geldt dus niet voor een zelfstandige. Let op: Voor eventuele S&O-medewerkers die de zelfstandige in dienst heeft moet wel 1 volledige kalendermaand liggen tussen de aanvraag en de start van de R&D-werkzaamheden.

Begin op tijd met de aanvraag zodat u eventuele vragen tijdig signaleert en actie kun ondernemen.

U kunt de aanvraag zelf indienen of gebruikmaken van een tussenpersoon.

Percentages en bedragen WBSO 2015

  • de bovengrens van de 1e schijf van de S&O-loonsom 250.000 euro
  • het percentage van de 1e schijf 35%
  • het percentage van de 1e schijf voor starters 50%
  • het percentage van de 2e schijf 14%
  • het plafond voor de S&O-afdrachtvermindering 14 miljoen euro

Voor de RDA blijft het RDA-percentage gehandhaafd op 60%.

De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, worden eind 2014 bekendgemaakt.

Het budget voor de WBSO bedraagt in 2015 794 miljoen euro. Het budget voor de RDA bedraagt in 2015 238 miljoen euro.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.