Wat is het verschil tussen kas- of factuurstelsel?

donderdag 25/10/2018

Als er vooral producten en diensten aan ondernemers worden geleverd voor de BTW, dan moet het factuurstelsel worden toegepast.
De voorbelasting mag dan in de BTW aangifte opgenomen worden op basis van de factuurdatum op de ontvangen factuur. De uitreikdatum van de factuur bepaalt het moment waarop de BTW afgedragen dient te worden. De factuur moet uiterlijk op de vijftiende dag van de maand na de levering worden uitgereikt aan de klant.

Een beperkte groep mag de BTW berekenen op basis van het kasstelsel. Hierbij is de afdracht gebaseerd op de ontvangen bedragen in de aangifteperiode.
De kas- en bankmutaties zijn hierbij het uitgangspunt. De BTW wordt berekend over de inkomsten uit het tijdvak waarover de aangifte gaat. Deze zijn daadwerkelijk bijgeboekt op de bankrekening of ontvangen in de kas.

Er zijn ook ondernemers waarvan het klantenbestand voor meer dan 90% uit particulieren bestaat. Deze ondernemers mogen het kasstelsel volgen. Ook is er een groep ondernemers die het kasstelsel verplicht zijn te volgen, dit zijn bijvoorbeeld kappers.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.