Wat betekent een Brexit fiscaal?

donderdag 30/06/2016

Bij het referendum van 23 juni heeft het Verenigd Koninkrijk (UK) besloten de EU te verlaten, maar wat betekent dat nu fiscaal? De fiscale EU wetten en regels blijven ongewijzigd van toepassing zolang de UK de EU formeel nog niet heeft verlaten. Wat zal er naar verwachting gaan veranderen?

Er verandert niets zolang de uittreding niet formeel is geregeld. Naar verwachting zal dit zo’n twee jaar duren, afhankelijk van hoe snel de onderhandelingen gaan.

Wat de fiscale gevolgen van een Brexit zijn wordt in belangrijke mate bepaald door de insteek welke de UK zal kiezen:

  • Gaat de UK voor een zelfstandige status met bijbehorende verdragen met de EU en met EU-lidstaten of sluit zij zich aan bij bestaande overeenkomsten zoals bijvoorbeeld die van Zwitserland of van de EER (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) welke al gedetailleerde afspraken met de EU hebben.
  • Gaat de UK haar interne regelgeving, die voor een heel belangrijk deel gebaseerd is op het EU-recht wel of niet herzien. Het EU recht vervalt, maar zolang het recht geïmplementeerd is in de nationale wetten van de UK blijven deze van kracht.

Volledigheidshalve willen we vermelden dat afzonderlijke gebieden als Schotland en Noord Ierland mogelijk alsnog in de EU proberen te blijven. Het zelfde zou kunnen gelden voor de Kanaaleilanden, Man of Gibraltar.

Een korte samenvatting van de belangrijkste effecten

  • Directe belastingen
  • Indirecte belastingen
  • Subsidies / staatssteun

Directe belastingen

Ten aanzien van de directe belastingen, zoals bijvoorbeeld loonbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en erfbelasting zijn de EU lidstaten vrij om dit naar eigen wens in te richten. Wel is het zo dat er enkele richtlijnen zijn die directe belastingen regelen, voor zover ze betrekking kunnen hebben op grensoverschrijdende belangen. Hierbij kan gedacht worden aan de interest en royalty richtlijn, de fusierichtlijnen en de moeder-dochter richtlijn voor onder andere dividenden, deze zijn in samenhang met de onderliggende belasting verdragen ter voorkoming van dubbele belastingen. Als voorbeeld kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de dividendbelasting, waar Nederland 15% inhoudt op uitkeringen naar de UK, maar via het belastingverdrag verrekend kan worden. De UK heft niet over dividenden naar Nederland wat per saldo het zelfde effect heeft. Afspraken of procedures aangaande grensoverschrijdende transacties, zoals bijvoorbeeld het veel voorkomende transferpricing, zouden in de toekomst lastiger kunnen gaan worden.

Indirecte belastingen

Indirecte belastingen, zoals BTW, Accijns en Im-Exportheffingen zijn nu binnen de EU voor een belangrijk deel geharmoniseerd.

1.      BTW

De BTW is in de lidstaten van de EU grotendeels geharmoniseerd. Er bestaan wel vrijheden op de invulling van tarieven en vrijstellingen. Als de UK haar nationale regelgeving niet aanpast, blijft het huidige stelsel van kracht. Na uittreding heeft zij de mogelijkheid om de regelgeving aan te passen. De noodzaak daartoe is niet direct aanwezig.

2.      Accijnzen

Voor accijnzen geldt grosso modo het zelfde als voor de BTW, deze zijn binnen de EU geharmoniseerd, maar de lidstaten hebben wel een mate van vrijheid. Indien de UK de EU heeft verlaten, kan zij de accijnzen als zij wil aanpassen of afschaffen. De accijnzen hebben betrekking op het land waarin de goederen waar accijns op rust worden geconsumeerd, het maakt niet uit waar ze geproduceerd zijn.

3.      Import en exportheffingen

Binnen de EU worden geen im- /exportheffingen toegepast. Als de UK uittreedt, kan het importheffingen invoeren ten opzichte van EU-lidstaten (en omgekeerd uiteraard ook). Bij de EER is overigens overeengekomen dat er onderling geen heffing zal plaatsvinden, het is dus maar de vraag of dit bij de UK op termijn wel het geval zal zijn.

Belastingsubsidies / staatssteun

Binnen de EU is staatsteun voor bedrijven (in veel gevallen) verboden, inclusief onwenselijke belastingbevoordeling. Na uittreding kan de UK allerlei vormen van staatssteun verstrekken. De UK is overigens wel gehouden aan de OESO bepalingen, maar die gaan veel minder ver.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan contact op met ons kantoor.