Vraag voor 1 oktober buitenlandse BTW terug

donderdag 15/09/2016

U kunt btw terugvragen uit een EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U hoeft in het EU-land waar u btw terugvraagt, geen btw-aangifte te doen. Doet u dat wel? Dan kunt u de btw daar als voorbelasting aftrekken.
  • U gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

U hebt geen verklaring van hoedanigheid meer nodig.

Dien uw verzoek op tijd in

Uw verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt. Verzoeken die hierna binnenkomen, worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.

Wilt u btw over het voorgaande jaar terugvragen? Wacht dan niet tot eind september. Hoe meer ondernemers wachten tot eind september, hoe groter de kans is dat de internetsite overbelast raakt en u niet kunt inloggen. Vraag dus zo snel mogelijk uw btw terug om problemen bij het inloggen te voorkomen. Uw verzoek wordt dan ook eerder behandeld.

Drempelbedragen

Voor een teruggaaf zijn er drempelbedragen. Het drempelbedrag is afhankelijk van het moment van aangifte:

  • Doet u een verzoek na afloop van een kalenderjaar? Dan moet het btw-bedrag ten minste 50 euro zijn.
  • Doet u een verzoek tijdens het kalenderjaar, over een periode van ten minste 3 maanden? Dan moet het btw-bedrag ten minste 400 euro zijn. Bedragen onder deze drempel kunt u terugvragen, maar het EU-land beslist of het verzoek in behandeling wordt genomen.

Bron:belastingdienst

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.