Vraag om voorlopig verrekenen van verliezen

donderdag 07/01/2016

Heeft uw onderneming verliezen geleden, dan kan het tijden duren voordat de verrekening van het verlies met eventuele winsten uit het verleden plaatsvindt. Uitbetaling van het belastinggeld door de Belastingdienst laat hierdoor ook op zich wachten. Echter, met een voorlopige verliesverrekening kan uw onderneming het belastinggeld (grotendeels) al eerder terug krijgen.

Uw onderneming kan te maken krijgen met een verliesjaar. Echter, indien in het verleden winst is gemaakt, kan het verlies mogelijk worden verrekend. Voor een onderneming in de inkomstenbelasting kunnen verliezen worden verrekend met winsten in drie voorafgaande jaren (en de negen volgende kalenderjaren). Voor een onderneming in de vennootschapsbelasting kunnen verliezen worden verrekend met de winst in het voorafgaande jaar (en de negen volgende kalenderjaren). Nadeel is dat de verliesverrekening met voorgaande jaren pas wordt geeffectueerd op het moment dat definitieve aanslag van het betreffende verliesjaar is vastgesteld. Pas daarna gaat de Belastingdienst over tot terugbetaling. De Belastingdienst heeft drie jaar de tijd om een definitieve aanslag vast te stellen. Dit kan dus erg lang kan duren.

Op verzoek zal de fiscus 80% van het verlies voorlopig verrekenen.

Om te voorkomen dat uw onderneming lang moet wachten op haar geld is het mogelijk om een voorlopige verliesverrekening aan te vragen. De Belastingdienst verrekent in dat geval voorlopig 80% van het verlies met de winst(en) uit het verleden. Om in aanmerking te komen voor de voorlopige verliesverrekening moet de aangifte over het betreffende verliesjaar reeds zijn ingediend. De resterende 20% zal worden verrekend nadat de definitieve aanslag is vastgesteld. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.