Vooroverleg Belastingdienst

vrijdag 14/09/2018

Bij twijfel over de interpretatie van belastingrecht is het mogelijk om vooroverleg met de inspecteur van de Belastingdienst aan te vragen. Dit biedt houvast bij het invullen van de belastingaangifte en kan helpen de juiste beslissingen te nemen, zodat je al van tevoren weet waar je aan toe bent.

De Belastingdienst stelt bij het aanvragen van een vooroverleg een aantal eisen zoals bijvoorbeeld inzicht in de relevante feiten en omstandigheden. Op grond hiervan zal de inspecteur van de Belastingdienst besluiten of verder onderzoek noodzakelijk is en kan hij besluiten om een bezoek in te plannen.

Het doel van het verzoek zal te allen tijde gericht moeten zijn op verduidelijking van de kaders van de regels, en moet de ondernemer helpen deze te interpreteren en de juiste handelingen uit te voeren. Het is dus heel duidelijk geen belastingadvies, maar een verduidelijking van de geldende regels en bijbehorende interpretatie.

Bij toezegging zal de inspecteur de relevante feiten doornemen en op basis van de beschikbare regelgeving, feiten en al dan niet bestaande jurisprudentie een advies uitbrengen. Dit leidt tot een voor de aanvrager duidelijk standpunt.

Wij gaan graag samen met je in overleg of een aanvraag van vooroverleg noodzakelijk of nuttig is, en zijn uiteraard bereid je te vertegenwoordigen of vergezellen bij een toegezegd vooroverleg.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.