Voorkoming dubbele belastingen

donderdag 02/10/2014

Het ministerie van financiën publiceert vanaf 1 oktober 2014 een keer per kwartaal een overzicht met alle landen waar Nederland een belastingverdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting).

Nederland heeft een open economie, met een kleine binnenlandse markt en een grote buitenlandse markt. Daarom is het belangrijk om obstakels voor internationale handel uit de weg te ruimen. Zoals dubbele belastingheffing.

Nederlandse investeerders in het buitenland moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen investeren als andere investeerders. Ditzelfde geldt voor buitenlandse investeerders in Nederland. Daarom wil de overheid dat de ondernemers belasting moeten betalen in het land waar de activiteiten worden verricht.

Ook heeft Nederland verdragen afgesloten over de uitwisseling van fiscale informatie. Op de site van het ministerie van financiën vind u alle belastingverdragen en overige relevante regelingen. Het overzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt.