Voorkom suppletie omzetbelasting

dinsdag 23/01/2018

Als ondernemer ben je verplicht om het aan de Belastingdienst te melden als je in enig jaar teveel of juist te weinig omzetbelasting hebt aangegeven. Doe je dit niet dan kan de Belastingdienst je een boete opleggen en rente in rekening brengen. Onderstaand enkele tips om rekening mee te houden bij de laatste aangifte van het jaar.

 

Verplicht btw-aangifte corrigeren

Hebt u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit te melden middels een zogenaamde suppletie aangifte.  Vaak blijkt  na afloop van het jaar dat u correcties hebt op de aangiften die u hebt ingediend. Blijkt dat u  1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. In dit geval krijgt u geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag. Deze correctiegrens van  1.000 geldt niet voor correcties op de kleineondernemersregeling (K.O.R.)

Voorkomen is beter dan suppleren

Onderstaand geven wij u aantal tips om rekening mee te houden bij het opstellen van de laatste aangifte omzetbelasting over 2017.

 • Controleer uw administratie op de geboekte omzetbelasting
  Niet alle door uw leveranciers in rekening gebracht omzetbelasting is aftrekbaar! De belangrijkste uitzonderingen zijn:


- Personeelsvoorzieningen: 
Personeelsvoorzieningen zijn faciliteiten die u aan uw personeel beschikbaar stelt, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook een kerstpakket of jubileumgeschenk valt hier dus onder. U kunt de btw over deze uitgaven alleen aftrekken als de uitgaven per begunstigde per jaar niet meer dan 227 (exclusief btw) zijn.
- Giften en relatiegeschenken:
Geeft u goederen of diensten cadeau, of tegen een symbolisch bedrag? Bijvoorbeeld een gift aan een stichting of een relatiegeschenk. U kunt de btw over deze uitgaven alleen aftrekken als de uitgaven per begunstigde per jaar niet meer dan 227 (exclusief btw) zijn.
-
Eten en drinken:
Maakt u kosten voor eten en drinken voor uzelf, uw personeel of uw zakenrelaties? Dan kunt u de btw hierover niet aftrekken.
- Privégebruik: 
Gebruikt u goederen of diensten uit uw bedrijf ook privé? Dan kunt u daarover geen btw aftrekken.
 

 • Maak een jaaropstelling
  Om er zeker van te zijn dat u niets vergeten bent en om te controleren of er toch nog iets is geboekt in een periode waarvan de aangifte al is ingediend is het handig om een totaaloverzicht op te stellen en het verschil in de laatste periode aan te geven.

 

 • Oninbare vorderingen
  U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.
  U mag kiezen of u het terug te vragen btw-bedrag opneemt als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b van de aangifte).
  Als u de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in uw btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geeft u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u hebt ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.

 

 • Kleineondernemersregeling (K.O.R.)
  Betaalt u in een jaar minder dan 1.883 btw? Dan kunt u belastingvermindering krijgen. U maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling. Deze regeling geldt alleen voor IB-ondernemers. Let op bij import en export voor de speciale voorwaarden. Voor de juiste berekening kunt u terecht bij een van onze medewerkers of op de site van de Belastingdienst. De berekende korting vermeld u bij vraag 5D.

 

 • Btw bij import
  Als u goederen of diensten afneemt van een ondernemer uit het buitenland, dan ontvangt u in veel gevallen een factuur zonder btw. Die btw moet u dan zelf berekenen en aangeven in uw btw-aangifte bij vraag 4A of 4B.

 

 • Privégebruik auto van de zaak
  Rijdt u in een auto van de zaak en gebruikt u deze ook privé? Of maakt uw personeel privé gebruik van een auto van de zaak? Dan moet u voor dat privégebruik btw betalen.
   
  - Sluitende kilometeradministratie
  Hebt u een sluitende kilometeradministratie? En betaalt u of uw personeel geen eigen bijdrage voor het privégebruik? U betaalt in dit geval btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet u aan de hand van deze kilometeradministratie berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik uitrekenen welk bedrag u aan btw moet betalen. Zie ook de site van de Belastingdienst voor de "Rekenhulp berekening btw over privégebruik auto"

  - Geen kilometeradministratie
  Hebt u geen kilometeradministratie? Dan stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Dit geldt ook voor de auto die u gebruikt op basis van operational lease of financial lease.
  Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto in gebruik hebt genomen? Dan bedraagt het privégebruik 1,5%
  De catalogusprijs kunt u controleren op de site van het RDW: https://ovi.rdw.nl/

  - Auto gekocht zonder aftrek van btw
  Hebt u bij aankoop van een auto geen btw afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht)? Dan gebruikt u voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Verder blijven de berekeningen hetzelfde.

 

 • Toch suppletie noodzakelijk
  Niet alles tijdig geconstateerd en/of gecorrigeerd? Doe dan alsnog een suppletie aangifte voor 1 april 2018 en voorkom belastingrente.
  Wij zullen u hieraan nog tijdig herinneren middels onze nieuwsbrief.

  Let op!
  Ook al dient u de Suppletie btw in, toch kunt u een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat u moet betalen. U krijgt de boete als het te betalen bedrag 20.000 of meer is, of als het te betalen bedrag 10 % of meer is dan de betaalde btw over de tijdvakken waarop de suppletie btw betrekking heeft. Doet u geen Suppletie omzetbelasting terwijl u dat wel had moeten doen, dan kunt u boetes krijgen voor onjuiste btw-aangiften, het niet betalen van (een deel van) de btw en het niet doen van de suppletie aangifte.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.