Voorkom BTW betaling bij Brexit

donderdag 10/01/2019

Als het Verenigd Koninkrijk (VK) door de Brexit uit de EU stapt, moet de ondernemer btw betalen over de goederen die hij uit het VK invoert. Vanaf dat moment moet hij telkens aangifte doen en btw betalen bij de douane als hij goederen invoert, dit kan voorkomen worden door aanvraag op basis van artikel 23.

Ondernemers die regelmatig goederen afnemen uit het Verenigd Koninkrijk (VK), komen in aanmerking voor een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen. Met de vergunning artikel 23 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 mag de ondernemer de btw bij invoer van goederen verleggen naar de eerstvolgende aangifte.

Voorwaarden vergunning artikel 23

1. De ondernemer woont in Nederland of is daar gevestigd.
2. Hij importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen.
3. Hij voert een aparte administratie, waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw hij bij import moet betalen.
4. Hij doet per maand of per kwartaal aangifte voor de btw.

Aanvraag vergunning

De vergunning kan worden aangevraagd bij de belastingdienst of met het antwoordformulier dat in de bijlage bij de brief zit die de belastingdienst heeft verstuurd aan ondernemingen die nu al regelmatig vanuit de VK goederen importeren. De ondernemer krijgt vóór 29 maart een reactie van de Belastingdienst wanneer hij het formulier vóór 1 februari ingevuld terugstuurt.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.