Voorkom betrokkenheid btw-carrouselfraude

donderdag 18/08/2016

Als u goederen of diensten afneemt met btw, dan kunt u volgens de normale regels de door u betaalde btw aftrekken als voorbelasting. Echter, indien u wist of had moeten weten dat u door uw aankoop deelneemt aan btw-carrouselfraude, kan het recht op btw-aftrek door de belastingdienst worden geweigerd.

In enkele gevallen kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het volledige niet afgedragen btw bedrag wanneer ergens in de handelsketen btw fraude is gepleegd.

Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af aan de belastingdienst, terwijl hij deze wel in rekening brengt bij de afnemers. Normaal gezien zijn er meerdere bedrijven betrokken bij deze transacties, waarbij minimaal één bedrijf de ontvangen btw niet afdraagt. 

Voor btw-carrouselfraude worden meestal makkelijk te verhandelen artikelen gebruikt met een hoge waarde, bijvoorbeeld auto’s, mobiele telefoons, tablets, laptops, (edel)metalen, elektronica, etc. Indien u deze goederen zelf verkoopt en het factuurbedrag exclusief btw is hoger dan 10.000 euro, dan dient u de btw te verleggen naar de afnemer. 

Voor een aantal btw-carrouselfraude gevoelige artikelen geldt een verhoogde aansprakelijkheid.  Wordt bij deze handel ergens in de handelsketen btw-fraude gepleegd en wist u dit of had u dit moeten weten, dan kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het volledige niet afgedragen btw-bedrag. Het gaat om:

  • telecommunicatie- en computerapparatuur en programmatuur
  • foto- film-, video- en geluidsapparatuur en beeld- en geluidsdragers
  • landvoertuigen met een motor van meer dan 48cc cilinderinhoud of met een vermogen van meer dan 7,2 KW (auto’s, motoren, scooters, tractoren) 

Mogelijke signalen van btw-carrouselfraude zijn het krijgen van aanbiedingen van goederen met een hoge waarde, hoog transactievolume of onder de gangbare marktprijs, steeds wisselende leveranciers en kopers, handelaren die sinds kort actief zijn of net een bestuurswisseling hebben ondergaan. Een andere aanwijzing kan zijn dat de leverancier op voorhand al aangeeft aan wie u de goederen kunt verkopen of een koper vertelt bij wie u de goederen moet inkopen.

Fraude of een vermoeden van (betrokkenheid bij) fraude kan gemeld worden bij de belastingdienst. De belastingdienst kan tevens nakijken of het btw nummer van de leverancier en of afnemer bekend is bij de belastingdienst.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.