Verwerking BTW suppletie

vrijdag 13/01/2017

De meeste ondernemingen hebben opbrengsten welke belast zijn voor de omzetbelasting en dienen per maand of per kwartaal een aangifte BTW in te dienen en af te dragen. Dit geschiedt over het algemeen op basis van de financiële administratie van de onderneming.

Nu kan het voorkomen, dat na de laatste aangifte van het boekjaar blijkt, dat er door de onderneming teveel of te weinig BTW is afgedragen. Bijvoorbeeld omdat er na het indienen van de aangifte nog facturen ontvangen of verstuurd zijn. Het verschil in afgedragen en af te dragen BTW wordt rechtgetrokken middels een suppletieaangifte. De belastingdienst heeft hiervoor een verplicht formulier opgesteld (zie www.belastingdienst.nl) of log als ondernemer in via het beveiligde gedeelte van de website.

Overigens ben je verplicht verschillen over de afgelopen vijf jaar te melden aan de belastingdienst.

Dit kan op twee manieren:

  • Correctie van een bepaald tijdvak  (meestal in het boekjaar zelf)
  • Correctie van een heel kalender- of boekjaar (meestal nadat de jaarrekening is opgemaakt)

Er is echter een uitzondering op bovenstaande regel: wanneer het suppletiebedrag lager is dan 1.000, mag het bedrag gecorrigeerd worden met de eerstvolgende reguliere aangifte, dus in het tijdvak (maand of kwartaal) volgend op het tijdvak waarin het verschil is geconstateerd.

Wanneer de suppletieaangifte vóór 1 april van het volgende boekjaar ingediend wordt, zal er geen belastingrente in rekening gebracht worden. Bij een teruggaaf krijg je overigens sowieso geen rente vergoed.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.