Versoepeling regels bedrijfsuitjes in de werkkostenregeling

donderdag 26/02/2015

Zo het er naar uitziet gaat de belastingdienst de regels voor bedrijfsuitjes en personeelsfeestjes versoepelen. Bij een evenement in het kader van de dienstbetrekking, gaat er een gerichte vrijstelling voor de reis- en tijdelijke verblijfskosten gelden. Hierdoor gaan de reiskosten van en naar het uitje evenals een overnachting niet van de vrije ruimte af. Ook eten en drankjes hoeven niet ten laste van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom gebracht te worden.

Onder de werkkostenregeling (WKR) maakt het tot dusverre uit of een bedrijfsuitje of personeelsfeestje op de werkplek of buiten de deur wordt georganiseerd. Voor hapjes en drankjes op de werkplek geldt namelijk een nihil waardering, waardoor ze niet van de vrije ruimte in de WKR  af gaan. Als de werknemers tijdens een personeelsuitje op kosten van de baas eten en drinken buiten de werkplek en u wilt deze kosten onbelast maken, moet u deze kosten ten laste van uw vrije ruimte brengen. Het lijkt erop dat dit in de toekomst gaat veranderen. De belastingdienst heeft in een Webinar namelijk aangegeven dat voor deze bedrijfsuitjes en personeelsfeestjes straks meer gerichte vrijstellingen voor de betreffende kosten gaan gelden.

Als u als onderdeel van het personeelsuitje met de werknemers een activiteit gaat doen zoals, steppen, paintballen, karten, boerengolf of schilderen, zijn de kosten hiervan wel belast loon. Die moet u dus bij het loon van de werknemer tellen of onderbrengen in de vrije ruimte. Bij deze onderdelen staat het amusement namelijk centraal. Onderdelen van het personeelsuitje die voornamelijk een zakelijk karakter hebben (denk aan een dagdeel studie of strategie bespreking) kunnen onder de gerichte vrijstelling voor cursussen en congressen vallen.
Het is dus zaak om van de kosten van het personeelsuitje gesplitste facturen in de administratie te bewaren. Zo is van de kosten die als eindheffingsloon zijn aangewezen altijd duidelijk welk deel werkelijk ten laste van de vrije ruimte moet komen.