Verruiming borgstellingskrediet tot 31 december 2014

maandag 18/11/2013

Het ministerie van economische zaken heeft bekend gemaakt dat de borgstelling van de overheid voor nieuwe leningen onder de borgstellingsregeling wordt verhoogd van 45% naar 67,5% (tot 266.667 euro) en dat het maximum is verhoogd van 1,0 miljoen tot 1,5 miljoen euro voor een bedrijfsfinanciering.

U kunt van de borgstellingskrediet gebruik maken als u nieuwe een lening wilt afsluiten, maar u de bank te weinig zekerheid kunt bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines). Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. De borgstelling is specifiek gericht op het MKB bedrijf. Het aanvragen van de borgstelling (of de BMKB garantieregeling, zoals hij officieel heet) gebeurt via uw bank.