Verhoging van de AOW-leeftijd met drie maanden

vrijdag 18/11/2016

In 2015 is de wetgeving rond de AOW aangepast, waarbij is afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 automatisch omhoog gaat naar mate de gemiddelde leeftijdsverwachting stijgt. Hierbij wordt gekeken naar de basisregel dat ouderen gemiddeld achttien jaar AOW ontvangen.

De gemiddelde levensverwachting van mensen die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt wordt bepaald door de raming van de levensverwachting van het Centraal bureau voor statistiek.

Het gevolg van deze automatische stijging van de AOW is dat iedereen die na 1954 is geboren drie maanden later AOW gerechtigd is.

Hierdoor wordt de AOW-gerechtigde leeftijd eind 2022, 67 jaar en 3 maanden.

Ook na 2022 worden er stijgingen in de AOW-gerechtigde leeftijd verwacht door de toenemende levensverwachting, maar omdat de verwachte levensduur na 2022 niet nauwkeurig kan worden voorspeld zijn hier nog geen uitspraken over geweest.

Het doel van deze wetgeving is het vergroten van het totaal aantal personen in de werkzame leeftijd en een daling van het totaal aantal mensen met een AOW leeftijd. Hierdoor blijft het ook in de toekomst mogelijk om de AOW-uitkering betaalbaar  te houden.

Voor meer informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd, zie ons artikel van 10 april 2015.