Vergunningvrij bouwen wordt makkelijker

woensdag 08/10/2014

De nieuwe landelijk uniforme regels gaan uit van een maximum toelaatbare oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen bij een hoofdgebouw, waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. Daarnaast kunnen gemeenten sneller omgevingsvergunningen verlenen voor activiteiten die, tot een duur van tien jaar, strijdig zijn met het bestemmingsplan. Kantoren kunnen zo sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld studentenflats of seniorenwoningen.