Vergoeding rentederivaten voor het MKB?

vrijdag 08/07/2016

Afgelopen dinsdag werd de compensatieregeling gepresenteerd, door de onafhankelijk derivatencommissie. ABN Amro, ING, SNS en Van Lanschot schaarden zich direct achter de regeling. De Rabobank schaart zich inmiddels ook achter de regeling. Deze banken gaan een passende compensatie bieden aan mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten. Ga na of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Wat zijn derivaten?

De omstreden rentederivaten werden van 2005 tot 2009 verkocht aan meer dan 16.000 mkb-ondernemers. Daarmee dekten ze het risico af over leningen voor het geval de rente ging stijgen.

Doordat de rente sterk daalde, kostten de rentederivaten ondernemers juist geld. Banken vroegen om extra onderpand of er moest extra worden bijbetaald als bijvoorbeeld de lening vroegtijdig werd beëindigd. Ook verhoogden de banken tussentijds de rente, terwijl de ondernemers ervan uitgingen dat de rente gelijk zou blijven, juist vanwege het rentederivaat dat was afgesloten.

De Rabobank telt de meeste mkb-klanten met rentederivaten, zo'n 9000. ABN Amro heeft er 6800. De rest van de ondernemers met zo'n product zit bij Deutsche Bank, ING, Van Lanschot en SNS Bank.

Hierbij in het kort op welke wijze de deelnemende banken onder toezicht van het AFM de vergoeding berekenen:

Stap 1: Voor zover zeer complexe (‘exotische’) derivaten niet geschikt zijn voor de mkb’er worden deze gecompenseerd.

Stap 2: De deelnemende banken compenseren mkb’ers voor zover rentederivaten niet aansluiten bij de onderliggende leningen.

Stap 3: De deelnemende banken bieden klanten een coulancevergoeding aan. Deze vergoeding bedraagt ongeveer 20% van de rente die de klant per saldo onder een renteswap aan de bank heeft betaald en naar verwachting nog zal betalen, met een maximum van 100.000 euro. De coulancevergoeding is aangewezen omdat het moeilijk is om na te gaan of in individuele gevallen een mkb’er ontoereikend is voorgelicht en zo ja of en hoeveel schade dan is ontstaan, mede gezien het aantal rentederivatendossiers en het belang van tijdige afwikkeling. Bij grotere bedrijven, die leningen en rentederivaten van meerdere miljoenen euro hebben, mag eerder verwacht worden dat zij zich adequaat laten voorlichten; dit rechtvaardigt een maximering van de coulancevergoeding.

Stap 4: Onverwachte verhogingen van renteopslagen aan klanten met een financiering in combinatie met een renteswap worden volledig vergoed.