Vergeet de toeslagen niet!

donderdag 20/04/2017

Voor 1 mei dient de aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst binnen te zijn.

Maar vergeet de toeslagen niet.

Wellicht kom je in aanmerking voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Om niet voor verrassingen komen te staan is het wel verstandig bij het verwerken van de aangifte inkomstenbelasting te kijken naar alle toeslagen. Je (gezamenlijk) inkomen en vermogen is dan bekend.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor de diverse toeslagen?

 

Voor alle toeslagen geldt:

 • 18 jaar of ouder (op uitzonderingen na)
 • Nederlands nationaliteit of een geldig verblijfsvergunning

 

Zorgtoeslag

 • Vraag wanneer uw kind 18 jaar wordt de zorgtoeslag aan
 • Nederlandse zorgverzekering
 • Uw (gezamenlijk) inkomen niet hoger is dan, alleenstaand 27.857, met toeslagpartner
       35.116, per jaar
 • Uw (gezamenlijk) vermogen niet hoger is dan, alleenstaand 107.752, met toeslagpartner 132.752
      per 1-1-2017

 

Huurtoeslag

 • Huurcontract
 • Zelfstandige woonruimte
 • Ingeschreven staan bij de gemeente
 • Uw (gezamenlijk) vermogen niet hoger is dan, alleenstaand 25.000, met toeslagpartner 50.000
      per 1-1-2017
 • Inkomen van medebewoner telt ook mee
 • Hoogte van de huur is gekoppeld aan leeftijd, dit varieert van 223,42 tot 710,68
 • Inkomen niet hoger dan 22.200 per jaar

 

Kinderopvangtoeslag

 • Uw en uw toeslagpartner werken
 • Contract met geregistreerd gastouderbureau of kindercentrum
 • Eigen bijdrage opvang
 • U ontvangt kinderbijslag of pleegouderbijdrage, of u onderhoud het kind in belangrijke mate
 • Uw kind staat ingeschreven op uw adres
 • Uw kind zit nog niet op voortgezet onderwijs

 

Kindgebonden budget

 • 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar
 • U krijgt kinderbijslag van de Sociaal Verzekeringsbank
 • Uw (gezamenlijk) inkomen is niet te hoog
 • Uw (gezamenlijk) vermogen is niet te hoog, alleenstaand 106.941, met toeslagpartner 131.378
 • Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u 3.066 meer kindgebonden budget
 • Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget  

 

Het ene jaar hoog inkomen andere jaar lager inkomen?

Het toetsingsinkomen wordt ieder jaar apart berekend. Bij sterk wisselende inkomens over verschillende jaren kan het voorkomen dat je het ene jaar wel recht hebt op toeslagen en het andere jaar niet. Heb je een jaar een sterk verminderd inkomen? Controleer dan of je recht hebt op toeslagen.

 

Hogere toeslagen door zelfstandigenaftrek

Het fiscale verzamelinkomen is na aftrek van de ondernemersaftrekposten (zoals o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling). Net zoals hypotheekrenteaftrek ook jouw toetsingsinkomen verlaagt. Het leuke is dat je hierdoor eerder recht hebt op toeslagen.  

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.