Veranderingen toeslagen in 2014

donderdag 28/11/2013

Veranderingen Zorgtoeslag in 2014

Minder zorgtoeslag

De overheid gaat dit jaar minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering. Uw zorgtoeslag wordt daardoor lager.

Maximale inkomensgrens verlaagd

De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag in 2014 is verlaagd. Bent u alleen? Dan krijgt u geen zorgtoeslag meer als uw inkomen hoger is dan 28.482 euro. Hebt u een partner? Dan mag uw inkomen samen maximaal 37.145 euro zijn. 

 

Veranderingen kinderopvangtoeslag 2014

Vanaf 2014 kunt u met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen. Ook wil het kabinet in 2014 100 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Vraagt u kinderopvangtoeslag aan voor 2014? Dan kunt u de toeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor maximaal 3 maanden ervoor.

Stel, uw kind gaat vanaf maart 2014 naar de kinderopvang. U vraagt in september 2014 kinderopvangtoeslag aan. U kunt dan toeslag aanvragen voor september 2014 en ook voor de maanden juni, juli en augustus 2014.

Extra geld voor verhoging kinderopvangtoeslag

Het kabinet maakt 100 miljoen euro extra vrij voor kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders met lagere, midden- en hogere inkomens gaan vanaf 1 januari 2014 omhoog. De lagere inkomens werden eerder al ontzien.

De minister zet 50 miljoen euro in voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag voor ouders met een inkomen tussen rond 47.000 en 105.000 euro. De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind wordt daarbij verhoogd. De andere 50 miljoen euro wordt gebruikt om ouders met een inkomen vanaf 105.000 euro weer recht op een vaste vergoeding van 18 procent van de kosten voor kinderopvang te geven voor hun eerste kind. Vooral voor de minst verdienende partner in deze gezinnen wordt het door deze maatregelen aantrekkelijker om een extra dag te gaan werken. In het regeerakkoord van het vorige kabinet was afgesproken dat ouders met de hoogste inkomens (vanaf ongeveer 115.000) vanaf 1 januari 2013 geen kinderopvangtoeslag meer zouden ontvangen.

In zijn begroting reserveerde de minister eerder al 50 miljoen euro om ouders met lagere inkomens tegemoet te komen. De door de overheid te verstrekken vergoeding per uur kan dankzij dat bedrag nu weer aangepast worden aan de stijgende kosten in de kinderopvang. De aanpassing van de door de overheid te verstrekken vergoeding per uur komt vooral ten goede aan ouders met lagere inkomens, omdat het vooral voor deze groep ouders nadelig is als zij over een deel van de betaalde uurprijs geen toeslag ontvangen.

Met de maatregelen denkt de minister de kosten voor kinderopvang voor alle ouders draaglijker te maken. De minister zal bij de behandeling van het wetsvoorstel over de Kindregelingen in de Tweede Kamer bezien of er verzachtende maatregelen nodig zijn voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering. 

 

Veranderingen Kindgebonden budget en Huurtoeslag 2014

De bijdrage van de overheid aan de kosten voor kinderen  en voor uw huurwoning wijzigt dit jaar niet.