VAR blijft geldig tot 1 april 2016

donderdag 22/10/2015

Staatssecretaris Wiebes heeft bekendgemaakt dat de VAR pas op 1 april 2016 verdwijnt, dat was 1 januari 2016. De belastingdienst krijgt hierdoor meer tijd om overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen. De belastingdienst heeft al 19 voorbeeldovereenkomsten op haar website gepubliceerd.

Vanaf 1 april 2016 verdwijnt de VAR. Vanaf deze datum kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid verkrijgen over voorgenomen arbeidsrelatie door de opgemaakte overeenkomst te laten beoordelen door de belastingdienst. Deze overeenkomsten kunnen worden voorgelegd door individuele opdrachtgevers, intermediairs of brancheorganisaties. Vervolgens geeft de belastingdienst uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet inhouden. Overeenkomsten waarbij geen loonheffing hoeft te worden ingehouden, publiceert de belastingdienst als voorbeeldovereenkomst. De ingangsdatum van deze regeling is uitgesteld van 1 januari 2016 naar 1 april 2016, omdat de belastingdienst meer tijd nodig heeft om deze voorgelegde overeenkomsten te beoordelen. De VAR verklaringen blijven daardoor geldig tot 1 april 2016. Tot 1 januari 2017 geldt een wenperiode. De belastingdienst zal toezicht houden, maar niet handhaven, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de nieuwe werkwijze kunnen wennen.

Als er volgens de nieuwe regels wordt gewerkt volgens de voorgelegde, door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst of als gebruik gemaakt wordt van een door de belastingdienst gepubliceerde voorbeeldovereenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe de belastingdienst de inkomsten van de opdrachtnemer zien. Pas bij het beoordelen van zijn aangifte inkomstenbelasting bepaalt de belastingdienst of deze inkomsten zien worden gezien als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Werken volgens een voorbeeldovereenkomst zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat, en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

U kunt altijd kiezen tussen het opstellen van een voorbeeldovereenkomst of het opmaken van een eigen overeenkomst. U bent ook niet verplicht uw overeenkomst aan de belastingdienst voor te leggen. Het voordeel van een (voorbeeld)overeenkomst is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) zijn momenteel 19 voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, die kunnen worden gebruikt. Het gaat om overeenkomsten in de sectoren bouw, kunst- en cultuur, medisch, onderwijs, sport en vervoer. Deze overeenkomsten zijn via de website van de belastingdienst te downloaden. Zodra er meer voorbeeldovereenkomsten beschikbaar zijn, worden deze op de website gepubliceerd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan contact op met ons kantoor.