Vanaf 2017 tegemoetkoming voor werknemers met lage lonen

donderdag 29/09/2016

Het kabinet wil meer mensen aan het werk krijgen. Het is voor sommige mensen nog steeds moeilijk om een baan te vinden. Om werkgevers te stimuleren om ook deze groep werknemers aan een baan te helpen, zijn er financiële voordelen in het leven geroepen. 

Hiervoor komt er vanaf 2017 een nieuwe subsidieregeling, namelijk het zogenoemde lage-inkomensvoordeel. (LIV)

Mocht u overwegen om binnenkort personeel in dienst te nemen dan is deze informatie voor u wellicht zinvol.

Deze regeling geldt voor alle werknemers die per uur minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijk volwassen minimumloon verdienen. Dus ook voor het personeel wat al in dienst is, zolang ze nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Zo moet de werknemer minimaal 1248 uur in een kalenderjaar hebben gewerkt. Een werknemer die gemiddeld 24 uur per week werkt haalt deze grens.

Neemt u een parttimer bijvoorbeeld in dienst voor 24 uur per week per 1 maart 2017, dan wordt de 1248 uur niet gehaald en is over 2017 geen recht op een subsidie.

Als u een fulltimer in dienst neemt per 1 juli 2017 dan zal deze ook de grens van 1248 uur niet halen en ontvangt u dus geen subsidie over 2017.

De subsidiebedragen zijn als volgt:

- Bij een bruto uurloon tussen 100 en 110% van het wettelijk volwassen minimumloon is de subsidie per uur 1,01 euro, met een maximum van 2.000,- euro per werknemer per jaar.

- Bij een bruto uurloon tussen 110 en 120% van het wettelijk volwassen minimumloon is de subsidie per uur 0,51 euro, met een maximum van 1.000,- euro per werknemer per jaar.

Uitgangspunt is het minimum uurloon dat hoor bij 38 uur per week.

De subsidie wordt na afloop van het kalenderjaar automatisch berekend en uitbetaald door de Belastingdienst.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.