Vanaf 2017 nieuwe tarieven box 3

donderdag 16/02/2017

Je betaalt belasting over een deel van je vermogen, de zogenoemde grondslag sparen en beleggen. Dat is de waarde van het vermogen op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet, min het heffingsvrij vermogen

Tot en met 2016 gaan wij ervan uit dat je een voordeel van 4% hebt over de grondslag sparen en beleggen. Over dat voordeel van 4% betaal je 30% inkomstenbelasting. Je betaalt dus 1,2% belasting over de grondslag sparen en beleggen.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die je moet betalen over je vermogen. Je krijgt te maken met drie vermogensschijven met ieder een eigen forfaitair rendementspercentage. Het forfaitair rendement van 4% wordt dan vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende rendementen. De rendementen voor 2017 per vermogensschijf zijn onlangs bekendgemaakt en luiden als volgt:

Vermogens-schijf
 Vermogen (na aftrek heffingsvrij vermogen)                     
 Forfaitair rendementspercentage
 1
 Minder of gelijk aan 75.000
 2,87%
 2
 Meer dan 75.000 of minder of  gelijkaan  975.000
 4,60%
 3
 Meer dan 975.000
 5,39%

Het belastingtarief in box 3 blijft in 2017 30% en het heffingsvrij vermogen gaat omhoog naar 25.000 per persoon (2016: 24.437).

Rekenvoorbeeld:

Alleenstaande met 100.000 spaargeld.

De grondslag sparen en beleggen is 100.000 - 25.000 heffingsvrij vermogen = 75.000.

75.000 x 2,87% = 2.152 x 30% belasting = 645.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.