Vanaf 1 juli eHerkenning voor S&O-aanvraag

donderdag 05/06/2014

Voor het aanvragen van een S&O-verklaring bij RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heb je vanaf 1 juli 2014 eHerkenning nodig. De S&O-verklaring is nodig om de afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) toe te mogen passen.

Wanneer je als ondernemer innovatieve projecten en / of producten ontwikkelt kom(t) je (de B.V.) mogelijk in aanmerking voor deze afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk. De afdrachtsvermindering wordt verrekend doordat minder loonbelasting en premies volksverzekeringen hoeven te worden afgedragen over het loon wanneer de werknemers zich bezighouden met innovatieve projecten en / of producten. Om de afdrachtsvermindering toe te kunnen passen moet je wel eerst een S&O-verklaring aanvragen via de website "RVO.nl" van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een aanvraag voor een S&O-verklaring moet altijd uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van de periode waarop deze betrekking heeft, worden ingediend. Vanaf 1 juli 2014 kan dit dus alleen nog met behulp van eHerkenning niveau 2.

eHerkenning is de digitale sleutel die gebruikt wordt om in te loggen bij provincies, gemeenten en diverse ministeries en steeds meer overheidsorganisaties sluiten zich hierbij aan. Aanvragen van eHerkenning kan geregeld worden via verschillende aanbieders. Uiteraard kunnen wij je daar ook bij helpen. Voor informatie kun je daarnaast ook terecht op de website www.eherkenning.nl. Houd er rekening mee dat het aanvragen van eHerkenning enkele dagen duurt.