Vanaf 1 juli 2018 verscherpte arbowet

donderdag 28/06/2018

De arbowet is vanaf 1 juli 2018 aangescherpt. Dan moeten alle werkgevers een basiscontract afgesloten hebben.

Enkele belangrijke wijzigingen in arbowet zijn:

Basis contract

Je sluit een nieuw arbocontract af of je laat het oude arbocontract aanvullen naar de nieuwe richtlijnen. Het te laat regelen van bovenstaande kunnen boetes tot gevolg hebben van de Inpsectie SZW.

Adviesrol bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Hij adviseert ook bij ziekteverzuimbegeleiding i.p.v. bijstand te verlenen. In de nieuwe wet is ook de mogelijkheid opgenomen voor werknemers om een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts. Ook kan men de bedrijfsarts bezoeken zonder dat er concrete klachten zijn. de kosten hiervan komen voor de werkgever. De bedrijfsarts heeft ook vrije toegang tot de werkvloer, tevens dient de bedrijfsarts beschikken over een klachtenprocedure.

Duidelijkere positie preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker zal plaatvinden met instemming van de OR.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.