Vanaf 1 juli 2015 houden aan scholingsplicht

donderdag 28/05/2015

Vanaf 1 juli 2015 bent u, volgens de Wet werk en zekerheid (WWZ), als werkgever verplicht uw werknemers in staat te stellen om scholing te volgen. Deze scholing dient noodzakelijk te zijn voor de uitoefening van de functie.

Voor elke werkgever bestaat de plicht om vanaf 1 juli werknemers bij- of om te scholen. Het gaat daarbij niet alleen om scholing die de werknemer nodig heeft om zijn werk te kunnen blijven doen. Het gaat ook om scholing als de werknemer de functie niet langer kan vervullen of als de functie van de werknemer komt te vervallen. De scholingsplicht gaat zo ver dat er vóór een eventueel ontslag nagegaan moet worden of de werknemer, bijvoorbeeld met extra scholing, voor herplaatsing in een andere passende functie in aanmerking komt.

Langere inzetbaarheid werknemer

De scholingsplicht wordt ingevoerd, omdat mensen steeds langer inzetbaar moeten blijven. Als blijkt dat u, als werkgever, bij een ontslag geen of onvoldoende aandacht heeft geschonken aan de scholing van uw werknemer, leidt dat mogelijk tot een hogere transitievergoeding. Hebt u namelijk wel scholingskosten gemaakt, dan kunt u die kosten in de meeste gevallen aftrekken van een eventuele transitievergoeding.

Voor aanvullende informatie over de Wet werk en zekerheid verwijzen wij u naar onze themapagina.