Valse VOG's in omloop

donderdag 05/09/2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft signalen ontvangen dat er vervalste Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) in omloop zijn. Bij een detacheringsbureau werden negen valse VOG’s gevonden van medewerkers die actief zijn in de (jeugd)zorg.

De Inspectie acht het zeer waarschijnlijk dat er meer valse VOG’s in omloop zijn en roept de werkgevers op om te controleren of de VOG niet vervalst is. Om het risico op valse VOG’s te verkleinen adviseren wij om altijd de originele VOG op te vragen bij de betreffende medewerker. Het origineel (papieren versie) is te controleren op de echtheid. Deze heeft onder meer een watermerk, hologram en een nummer dat onder een uv-lamp van kleur verandert.

Na het controleren kan de VOG gescand bewaard worden in het personeelsdossier van de betreffende medewerker. Op de kopie dient aangegeven te worden dat de originele VOG is gecontroleerd namens de werkgever, dit door een paraaf, naam en datum te vermelden op de kopie.

De inspectie zal de komende tijd extra aandacht besteden aan controles bij sectoren waarbij een VOG een wettelijke vereiste is.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.