Vakantiegeld betalen over overuren

donderdag 24/05/2018

Per 1 januari 2018 heeft een wetswijziging plaatsgevonden die verplicht dat er óók vakantiegeld over overuren betaald moet worden. Dit betekent dat de werkgever ook vakantiegeld over deze extra uren moet betalen. Vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren (dus ook over de eventuele overwerktoeslag).

De meeste werknemers krijgen in mei of juni hun vakantiegeld. Afspraken over deze uitbetaling staan in de arbeidsovereenkomst of in de CAO. Voorheen vielen overuren onder de regeling van het wettelijk minimumloon, maar betaalde je geen vakantiegeld over deze uren. Vanaf 1 januari 2018 is het wettelijk minimumloon omhoog gegaan. Daarbij is tevens bepaald dat over de gemaakte overuren een vakantietoeslag van 8% bovenop komt. Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van het vakantiegeld.

Er zijn twee uitzonderingen:
1. Wanneer een voor de werknemer van toepassing zijnde CAO afwijkt van deze regel. In een CAO kan staan dat er geen recht is op vakantiebijslag of een lager bedrag. Je moet dan wel minstens 108% van het minimumloon betalen. Verdient jouw werknemer enkel het minimumloon? Dan heeft jouw werknemer dus in ieder geval recht op 8% vakantiegeld over zijn loon.
In een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten kan opgenomen zijn dat er een normale toeslag over overuren uitgekeerd moet worden. Dit is bijvoorbeeld een toeslag van 25% of meer. Deze toeslag is volgens de wet niet verplicht. De 8% vakantietoeslag wordt wel verplicht.

2. Verdient jouw werknemer meer dan 3 keer het minimumloon? Dan kun je schriftelijk met jouw werknemer overeenkomen dat jouw werknemer geen vakantiegeld of een lager bedrag aan vakantiegeld krijgt. Was het loon van jouw werknemer lager door ziekte of verlof? Dan bouwt jouw werknemer vakantiegeld op over dat lagere loon.
Dus zijn de genoemde uitzonderingen niet aan de orde. Dan bereken je het vakantiegeld dus over het basisuurloon plus toeslag. Dat geldt voor alle betalingen van vakantiegeld die je als werkgever doet na 1 januari 2018.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.