Vakantie in feiten en cijfers

donderdag 14/07/2016

Met de vakantie in het vooruitzicht een overzicht van de regelgeving rondom vakantiedagen van werknemers. Alle werknemers hebben er recht op, maar hoe zit het nu precies? Wanneer vervallen ze, kunnen ze verplicht worden opgenomen? De feiten en bijbehorende cijfers op een rijtje:

Algemeen

Een fulltime medewerker heeft recht op 20 vakantiedagen, voor parttimers geld dit pro rato.

Middels een arbeidsovereenkomst of cao kunnen bovenwettelijke vakantiedagen worden afgesproken.

Vervaltermijnen

Vervaltermijnen zijn een half jaar voor wettelijke vakantiedagen na afloop van het opbouwjaar en 5 jaar voor bovenwettelijke vakantiedagen na het jaar van opbouw.

In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen langere vervaltermijnen voor vakantiedagen worden afgesproken.

Kortere vervaltermijnen afspreken is niet rechtsgeldig.

Opname vakantiedagen

Verplichte vakantiedagen of perioden (zoals bouwvak/dag tussen hemelvaart en weekend) zijn toegestaan mits bepaald in de arbeidsovereenkomst of cao.

De werknemer mag zijn eigen vakantie vaststellen en deze kan alleen geweigerd worden bij zwaarwegende redenen zoals een belangrijke order die misgelopen wordt door de vakantie van de werknemer of topdrukte in seizoensperioden.

Als de vakantie van de werknemer is goedgekeurd en deze wordt alsnog geannuleerd door zwaarwegende redenen dan dient de werkgever eventuele kosten aan werknemer te vergoeden, zoals annuleringskosten en aanbetalingen.

Ziektegevallen

In geval van ziekte mag de werknemer wel vakantie opnemen, mits dit zijn herstel of re-integratie niet belemmert. Dit gaat in overleg met de bedrijfsarts. Tijdens een ziekteperiode bouwt een werknemer vakantiedagen op.

Uitbetalen

Het uitbetalen van wettelijke vakantiedagen aan een werknemer is niet toegestaan. Ook niet als de werknemer daar zelf om vraag. Pas als een werknemer uit dienst gaat is het uitbetalen van wettelijke vakantiedagen toegestaan.

Het uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen is wel toegestaan, mits dit is geregeld in de arbeidsovereenkomst of cao.