Uitstel indiening aangiften IB / VPB 2016

donderdag 09/02/2017

De Belastingdienst stuurt momenteel aangiftebrieven inkomstenbelasting (IB) met het verzoek om deze aangifte vóór 1 mei in dienen. Voor de vennootschapsbelasting (VPB) worden deze brieven later verstuurd. Met name als wij voor de eerste keer uitstel IB en/of VPB voor u aanvragen willen wij graag (kopieën van) deze brieven ontvangen.

Wij maken gebruik van de “uitstelregeling voor belastingconsulenten” van de belastingdienst. Hierdoor hoeven wij niet alle aangiften van onze klanten vóór de in de brieven genoemde datum van 1 mei (inkomstenbelasting) en 1 juni (vennootschapsbelasting) in te dienen. Wij mogen de aangiften geleidelijk inleveren in de periode 1 april 2017 tot en met 30 april 2018. Voor 1 april as moeten wij hiervoor de uitstelverzoeken insturen. Van de meeste klanten hebben alle gegevens voorhanden om het uitstel aan te kunnen vragen. In sommige gevallen vragen wij u om (een kopie van) de aangiftebrief aan ons toe te sturen, zodat wij de juiste gegevens hebben om het uitstel te kunnen indienen. Het gaat om de volgende situaties:

  • Wij hebben niet eerder uitstel IB /VPB voor u en/of uw BV aangevraagd
  • Het boekjaar van de BV is gewijzigd in 2016
  • Uw BV is ontbonden/geliquideerd in 2016
  • De fiscale eenheid VPB is in 2016 ontbonden
  • Er is in 2016 een nieuwe BV opgericht

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.