Uitstel handhaving Wet DBA

dinsdag 31/01/2017

Door alle onrust en onduidelijkheid die bij opdrachtgevers en opdrachtnemers ontstond bij de afschaffing van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) en de invoering van de Wet DBA (Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) per 1 mei 2016 is besloten de handhaving hiervan uit te stellen tot 1 januari 2018. Dit betekent dat aan een opdrachtgever die een zzp’er inhuurt waarvan achteraf door de Belastingdienst wordt gesteld dat er sprake is van loondienst, in ieder geval tot 1 januari 2018 geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen worden opgelegd. Enige uitzondering hierop zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers die kwaadwillend zijn.

Alle zzp’ers die voorheen een VAR hadden, krijgen hierover van de Belastingdienst een brief met uitleg wat dit voor hen betekent alsmede de meest gestelde vragen met antwoord.

Het kabinet denkt dat de onrust en onduidelijkheid welke is ontstaan bij de invoering van de Wet DBA vooral is veroorzaakt doordat veel opdrachtgevers en opdrachtnemers de arbeidswetgeving niet meer vinden passen bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Daarom gaat het kabinet samen met onder meer sociale partners de arbeidswetgeving onderzoeken. Dit onderzoek zal er met name op gericht zijn om de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst concreter te maken of anders in te vullen. Mocht het kabinet op 1 januari 2018 nog bezig zijn met het onderzoek, hetgeen niet uit te sluiten valt nu er verkiezingen aankomen, dan wordt het uitstel verlengd. 

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.